Comanda pe un an si ai 2 luni gratis la orice produs!
💗
💗

Termeni si Conditii ServereGenius.Ro

Știm că e tentant să nu cititi Termenii și condițiile, dar e important să știți la ce vă puteți aștepta de la noi atunci când folosiți serviciile ServereGenius.

Termeni si Conditii

1. Noţiuni introductive:

1.1 - Prezentul contract se încheie între:

SERVEREGENIUS.RO și persoana juridică sau persoana fizică ce contractează în sistem online Servicii Hosting furnizate de către SERVEREGENIUS.RO, denumită în continuare CLIENT.

1.2 - Prin bifarea opțiunii "Am citit și sunt de acord cu prezenții termeni și condiții" CLIENTUL este de acord și se obligă să respecte în totalitate termenii prezentului CONTRACT.

1.3 - Acceptarea de către CLIENT a termenilor și condițiilor prezentului contract reprezintă consimțămantul acestuia valabil acordat în cadrul procedurii de încheiere a CONTRACTULUI online.

1.4 - Folosirea acestui site implică acceptarea:
Termenilor și Condițiilor
Politica de Utilizare Acceptabila a Serviciilor
Politica de Confidențialitate
Protecția Datelor

SERVEREGENIUS.RO își rezervă dreptul de a modifica aceste prevederi fără o altă notificare. Indiferent de înștiințările prealalabile, utilizarea continuă a serviciilor reprezintă acordul dumneavoastră asupra acestor modificări. Informațiile pe care le furnizați trebuie să fie corecte. Optând pentru înregistrare, te obligi să ne furnizezi corect numele, adresa și alte informații utile. Folosirea unor date false sau refuzul de actualizare poate duce la invalidarea contractului sau la imposibilitatea de a vă contacta.

Prin accesarea contului și utilizarea parolei personale sunteți responsabil pentru toate acțiunile care decurg din folosirea acestora. SERVEREGENIUS.RO nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urmă neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale.

2. Definiţii:

Uptime - durata în care un serviciu a fost livrat, exprimată în valoare procentuală și raportată la durata unei luni calendaristice. Un serviciu furnizat fără întrerupere timp de 1 luna are uptime de 100%;

Zi, Zile - în accepțiunea prezentului contract, termenii zi și zile se referă la zile calendaristice;

Politica de Utilizare Acceptabila a Serviciilor - document ce face parte integrantă din prezentul contract și încorporează obligațiile CLIENTULUI în ceea ce privește utilizarea Serviciilor Hosting. Varianta online poate fi vizualizată la adresa www.serveregenius.ro

Servicii Hosting - servicii ce fac obiectul prezentului contract și sunt detaliate în cadrul Art.4.

Prin Comandă înregistrată de către CLIENT, acesta va avea posibilitatea alegerii unuia sau a tuturor serviciilor oferite de către SERVEREGENIUS.RO

Comandă - operațiunea efectuată online prin intermediul căreia CLIENTUL solicită Servicii Hosting prin completarea Formularului și acceptarea termenilor contractuali. În sensul prezentului contract modificările CLIENTULUI în ceea ce privește perioada contractuală sau serviciile furnizate vor fi considerate noi Comenzi;

Formular - formularul de comandă disponibil la adresa www.serveregenius.ro în cadrul căruia CLIENTUL va insera datele sale personale precum și preferințele sale în ceea ce privește Serviciile Hosting alese, modalitățile de plată și durata contractuală;

Perioada inițială – perioada de timp contractual de 1 luna ,3 luni, 6 luni, 1 an calculată de la data începerii furnizării de către SERVEREGENIUS.RO a serviciilor contractate de CLIENT, așa cum este specificat în Comanda acestuia.

3. Relaţie contractuală non-exclusivă:

3.1 - Prezentul contract nu implică stabilirea unui raport comercial de natură exclusivă între SERVEREGENIUS.RO și CLIENT.

4. Obiectul Contractului:

4.1 - Obiectul contractului îl constituie prestarea Serviciilor Hosting de către SERVEREGENIUS.RO - CLIENTULUI, astfel cum apar acestea în Comanda acceptată de SERVEREGENIUS.RO.

4.2 - Serviciile Hosting includ:

4.2.1 - înregistrare, transfer sau reînnoire nume domenii;

4.2.2 - găzduire web;

4.2.3 - servicii de email și colaborare electronică;

4.2.4 - închiriere de servere dedicate sau virtuale;

4.2.5 - management de servere;

4.2.6 - instalare și gestionare de aplicații software;

4.2.7 – consultanță IT.

4.3 - Pentru o cunoaștere exactă a tuturor Serviciilor Hosting, CLIENTULUI îi este recomandat să consulte oferta de servicii valabile la data încheierii contractului, disponibilă la adresa www.serveregenius.ro

4.5 - Regulile de înregistrare redate prin documentele prevazute la Art. 4, aliniat 4. fac parte integrantă din prezentul contract.

5. Durata contractului. Modificări contractuale:

5.1 - Prezentul contract se încheie pe Perioada Inițială aleasă de către CLIENT prin completarea Formularului. Durata aferentă Perioadei Inițiale alese va coincide cu sistemul de plată, în sensul că opțiunea pentru o durata contractuală de 6 luni de exemplu, echivalează cu un angajament de plată pentru întreaga perioada de 6 luni;

5.2 - La încheierea Perioadei Inițiale, contractul se prelungește automat și în aceleași condiții pentru perioade egale de timp (denumite "Perioade de Extindere") cu Perioada Inițială (cu excepția cazului în care una din părți notifică intenția sa de încetare a prezentului contract cu cel puțin 7 (șapte) zile lucrătoare înainte de data expirării Perioadei Inițiale sau a oricărei Perioade de Extindere);

5.3 – Intenția de încetare a contractului se notifică în scris de către CLIENT printr-o cerere formală efectuată prin intermediul portalului clienților la adresa www.serveregenius.ro

5.4 - În cazul în care CLIENTUL va dori sa beneficieze de alte Servicii Hosting sau să modifice Perioada Inițială aleasă, acesta va efectua o alta Comanda cu cel puțin 7 zile lucrătoare înainte de data expirării Perioadei Inițiale sau cu cel puțin 7 zile lucrătoare înainte de data expirării Perioadei de Extindere, în cazul în care modificarea intervine pe parcursul prelungirii în mod automat a prezentului contract;

6. Comanda inițială. Prima plată. Plăți recurente:

6.1 - Comanda Serviciilor Internet se face exclusiv online, la adresa www.serveregenius.ro

6.2 - CLIENTUL este singurul responsabil pentru acuratețea informațiilor introduse în Formular. SERVEREGENIUS.RO nu este răspunzătoare pentru neplăcerile cauzate de furnizarea de către CLIENT a unor date incomplete, incorecte sau nereale;

6.3 - SERVEREGENIUS.RO își rezervă dreptul de a verifica orice Comandă primită;

6.4 - SERVEREGENIUS.RO își rezervă dreptul de a refuza orice Comandă care, în accepțiunea SERVEREGENIUS.RO , conține informații false, eronate și care pot constitui o tentativă de fraudă; astfel de informații includ, fără a fi limitate la:

6.4.1 - adrese inexistente;

6.4.2 - numere de telefon inexistente;

6.4.3 - comenzi executate prin intermediul unor proxy-uri anonime;

6.4.4 - comenzi efectuate de la calculatoare cu adrese IP altele decât cele din țara de reședință a CLIENTULUI;

6.4.5 - date de identificare invalide/ incomplete.

6.5 - Ulterior plasării Comenzii și achitării Serviciilor Hosting, CLIENTUL va primi un e-mail cu datele de acces la portalul clienților, accesibil în mod individual, prin autentificare, la adresa www.serveregenius.ro

6.6 - La data transmiterii de către CLIENT a fiecărei Comenzi, va fi emisă automat către acesta o Factură Proformă pentru Serviciile Hosting pentru întreaga Perioadă Inițială aleasă;

6.7 - CLIENTUL accepta să achite contravaloarea Serviciilor Hosting comandate în avans față de perioada furnizării acestora. Ulterior achitării Serviciilor Hosting de către CLIENT, acestuia îi va fi transmisă factura fiscală (mai puțin pentru serviciul de microplăți) în format electronic (PDF), la adresa de e-mail furnizată prin completarea Formularului.

6.8 - În cazul în care CLIENTUL nu notifică intenția sa de încetare sau de modificare contractuală în condițiile prevăzute la Capitolul 5, SERVEREGENIUS.RO va emite automat o factură proformă aferentă furnizării Serviciilor Hosting în Perioada de Extindere;

6.9 - Neachitarea Serviciilor Hosting aferente Perioadelor de Extindere, până cel târziu la data expirării Perioadei Inițiale, va da dreptul SERVEREGENIUS.RO de a suspenda, fără vreo notificare și fără plata vreunei despăgubiri, furnizarea Serviciilor Hosting;

6.10 - Toate documentele cu caracter financiar se regăsesc în contul CLIENTULUI ce poate fi consultat de către acesta prin autentificare la adresa www.serveregenius.ro

Sistemul de Plati

SERVEREGENIUS.RO trimite factura cu 7 zile inainte asupra serviciului/serviciilor clientului si ulterior 2 avertizari pana la data scadenta. La data scadenta avem dreptul de suspenda din activitate serviciul daca nu a fost achitat. Daca dupa 7 zile de la suspendarea serviciului clientul nu efectueaza plata, ne rezervam dreptul de inchide/sterge serviciul aferent.

7. Modalități de plată:

7.1 – Plățile se pot efectua folosind una din următoarele modalități: plata în numerar/transfer bancar, plata folosind procesatorul extern Paypal, plata cu cardul online, plata prin paysafecard și plata prin SMS;

7.2 - CLIENTUL are dreptul de a modifica modalitatea de plată a Serviciilor Hosting, alegând oricare dintre variantele prevăzute la Art.7, aliniatul 1.

8. Condiții și termene de execuție:

8.1 - Începerea furnizării Serviciilor Hosting se face în maxim 48 de ore de la momentul confirmării plătii, cu excepția cazurilor în care un alt termen este definit explicit;

8.2 - Clientul este obligat să transmită către SERVEREGENIUS.RO dovezile privind efectuarea plaților, în caz contrar Serviciile Hosting contractate vor fi furnizate la data înregistrării plaților;

8.3 - Cu acordul CLIENTULUI sau din cauze neimputabile SERVEREGENIUS.RO, termenele de livrare ale serviciilor pot fi decalate.

9. Garanții de funcționare:

9.1 - SERVEREGENIUS.RO răspunde de funcționarea în bune condiții a serviciilor și produselor oferite. Răspunderea pentru conținutul, administrarea conținutului și securitatea conținutului acestora aparține exclusiv clienților.

9.2 - Restituirea banilor are anumite restricții. SERVEREGENIUS.RO are obligatia de a restutui banii la solicitarea clientului asupra unui serviciu numai daca nu au trecut mai multe de 3 zile de la achizitionarea acestuia. Oferim refund doar platilor prin Paypal sau Card Online celelalte metode neavand serviciul de restituire a banilor disponibil.

9.3 - Pentru urmatoarele produse nu putem efectua operatiunea de refund: Servere Dedicate, Gazduire Fivem, Servere VPS, Gazduire Metin2, Gazduire Radio.

9.7 - SERVEREGENIUS.RO îşi rezervă dreptul de a schimba prețurile și conținutul pachetelor de servicii oferite în funcție de cerințele pieții și strategia de marketing aleasă. Serviciile deja plătite se vor păstră pe cât posibil până la expirarea perioadei contractuale sau se vor înlocui cu alte servicii cu facilitați similare.

10. Obligațiile și drepturile SERVEREGENIUS.RO :

10.1 - SERVEREGENIUS.RO se obligă să asigure Serviciile Hosting, conform cu specificațiile prezentate în Comandă;

10.2 - SERVEREGENIUS.RO se obligă să furnizeze Serviciile Hosting cu un uptime de 99.9%;

10.3 - SERVEREGENIUS.RO se obligă să asigure confidențialitatea datelor CLIENTULUI în conformitate cu legea Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, așa cum este prezentat și în Politica de Confidențialitate, document ce face parte integrantă din prezentul contract și este disponibil inclusiv la adresa www.serveregenius.ro

10.4 - SERVEREGENIUS.RO se obligă să remedieze problemele de natură tehnică ce împiedica funcționarea normală a Serviciilor Hosting și care revin atribuțiilor SERVEREGENIUS.RO . Suportul tehnic va fi acordat în condițiile prezentei clauze exclusiv CLIENTULUI sau angajaților acestuia, SERVEREGENIUS.RO neasumându-și nici o răspundere în cazul în care CLIENTUL contractează servicii de la SERVEREGENIUS.RO prin intermediul unui subcontractor (reseller);

10.5 - SERVEREGENIUS.RO își rezervă dreptul de a bloca accesul temporar sau definitiv la serviciile și resursele proprii a adreselor IP în cazul detectării de activități suspecte. Aceastea includ, fară a fi limitate la:

10.5.1 - adrese IP cu multiple încercări eronate de autentificare (brute force attack);

10.5.2 - adrese IP cu multiple încercări de forțare a site-urilor web (XSS injection attempts);

10.5.3 - adrese IP de la care sunt trimise mesaje e-mail, simultan către mai mult de 10 (zece) destinatari;

10.5.4 - adrese IP marcate ca fiind active în listele RBL cele mai uzuale precum: bl.spamcop.net, rbl.spamhaus.org, rbl.abuse.ro.

10.6 - SERVEREGENIUS.RO își rezervă dreptul de a suspenda toate serviciile furnizate CLIENTULUI fără notificări și fără plata niciunei despagubiri în urmatoarele cazuri:

10.6.1 - CLIENTUL folosește serviciile furnizate cu încalcarea prevederilor corespondențelor Politicii de Utilizare Acceptabilă a Serviciilor;

10.6.2 - CLIENTUL refuză să coopereze în orice investigație sau la clarificarea oricărei suspiciuni de încălcare a Politicii de Utilizare Acceptabilă a Serviciilor;

10.6.3 - SERVEREGENIUS.RO are informații certe ca suspendarea serviciilor este necesă pentru protejarea rețelei și a celorlalți clienți;

10.6.4 - în baza unei hotărâri judecătorești definitive în acest sens;

10.6.5 - CLIENTUL depașește limitele tehnice contractate spațiu de gazduire, trafic lunar, etc;

10.6.6 - CLIENTUL nu plătește oricare din Serviciile Hosting contractate la SERVEREGENIUS.RO pe o durată mai mare de 7 (șapte) zile calendaristice de la data scadentă a notificării de plată;

10.7 - toate datele de contact si de identificare ale CLIENȚILOR vor fi confidențiale. Ne asumăm obligația de a păstra în condiții sigure aceste informații;

10.8 - SERVEREGENIUS.RO își rezervă dreptul de a transmite datele clienților care nu onorează comenzile, efectuează abuzuri sau prestează activități neconforme cu legislația în vigoare etc;

10.9 - SERVEREGENIUS.RO are obligația de a păstra în condiții de securitate datele de acces ale clientilor existenți și de a furniza aceste date numai persoanelor desemnate la înregistrare;

10.10 - Efectuarea comenzilor, înscrierile sau modificările datelor de contact principale care nu sunt conforme cu realitatea (Nume și Prenume, Nume Companie, CNP, CUI, Nr. Registrul Comerțului, Localitate, Județ, Țară) reprezintă fals în declarații și poate fi interpretat ca tentativă de fraudă;

10.11 - SERVEREGENIUS.RO își rezervă dreptul de a solicita clienților copii ale actelor de identitate pentru a verifica conformitatea acestora cu datele din formularul de comandă;

10.12 - în cazul neprezentării documentelor de identitate cerute ne rezervăm dreptul de a suspenda imediat toate serviciile contului vizat la alin. 10.11;

10.13 - nu vom restitui plățile efectuate de conturi vizate de alin. 10.10 dacă se dovedește falsul în completarea formularului de comandă.

10.14 - SERVEREGENIUS.RO își rezervă dreptul de a transmite organelor competente toate datele de identificare IP pentru comenzi neconforme cu datele de identificare reale;

10.15 - SERVEREGENIUS.RO își rezervă dreptul de a retrage sau de a impune la plata de către client anumite sume care au fost retrase sau nedecontate de bănci, sisteme de procesare card sau sms cu valoare adaugată în cazul în care furnizorul de plăți retrage aceste plăți sau impune către noi plata acestora pentru neexecutare sau nedecontare.

10.16 - CLIENȚII care nu au minim varsta de 16 ani la data creării contului vor putea activa doar cu un cont pe numele unuia din parinți sau tutore legal. Conturile celor sub 16 ani vor fi imediat închise și serviciile suspendate până la clarificarea situației juridice a contului. Întelegem prin această prevedere transferul răspunderii juridice cu privire la acțiunile minorilor către reprezentanții lor legali.

10.17 - SERVEREGENIUS.RO își rezervă dreptul de a refuza colaborarea cu clienții ce manifestă comportament și limbaj neadecvat (agresiv, licențios etc.). Ne rezervăm dreptul de a bloca conturile acestora și de a întrerupe relația comercială cu aceștia .

10.18 - SERVEREGENIUS.RO are dreptul de a refuza cererile de retragere a sumelor din conturile de client. Banii din cont pot fi folositi doar pentru cumpararea serviciilor de pe SERVEREGENIUS.RO, in niciun caz nu pot fi returnati.

10.19 - Daca CLIENTUL care a cumparat un serviciu WEB si ca optiuni suplimentare ADDONS urca pe server din surse externe alte PLUGIN-URI sau CONFIG-URI sau modifica substantial server-ul garantia de support se anuleaza intrucat nu oferim support pe plugin-uri care nu sunt provenite de la SERVEREGENIUS.RO.

10.20 - La comenzile pentru ADDONS / PLUGIN-uri CLIENTUL primeste support si update-uri cat timp comanda este activa. Daca comanda nu mai este platita, se anuleaza addons-ul/plugin-ul si clientul trebuie sa plateasca din nou pentru a relua. CLIENTUL nu are niciun drept sa ceara support / link download pentru un ADDONS/PLUGIN care a fost inchis pentru neplata.


11. Obligațiile și drepturile CLIENTULUI:

11.1 - CLIENTUL se obligă să respecte prevederile prezentului contract, precum și cele ale Politicii de Utilizare Acceptabilă a Serviciilor;

11.2 - CLIENTUL se obligă să platească Serviciile Hosting în termenii și în condițiile prevazute de prezentul contract;

11.3 - CLIENTUL se obligă să actulizeze constant datele acestuia de contact din contul aferent acestuia și disponibil în portalul clienților;

11.4 – CLIENTULUI nu îi este permisă efectuarea comenzilor prin proxy sau alte metode de ascundere a identității. Conturile astfel create vor fi imediat șterse, iar utilizatorii identificați prin metode specifice.

11.5 - CLIENTUL are dreptul de a monitoriza și măsura calitatea serviciilor SERVEREGENIUS.RO , folosind servicii externe, precum http://www.watchmouse.com, http://monitor.us/ sau http://www.siteuptime.com/ ;

11.6 - CLIENTUL are dreptul de a sesiza SERVEREGENIUS.RO orice problemă tehnică de natură să împiedice furnizarea Serviciilor Hosting în condițiile contractate prin transmiterea în scris a unei notificări;

11.7 - În cazul în care CLIENTUL contractează cu terți furnizarea Serviciilor Hosting în calitate de subcontractor (reseller),CLIENTUL va răspunde în ceea ce privește orice neconformare a propriilor clienti cu termenii și condițiile impuse prin prezentul contract.

12. Reguli privind pornografia:

12.1 - SERVEREGENIUS.RO nu permite și nu comercializeaza site-uri de tip adult fără licență și fără respectarea strictă a legislației în vigoare privind pornografia și restricționarea accesului minorilor la astfel de conținuturi. Nerespectarea acestui articol va duce neîntârziat la suspendarea serviciilor fără punere în întârziere și la blocarea contului și plăților efectuate. Aceste reguli sunt valabile atât pentru conținuturi cu caracter informativ cât și cu expunere directă.

13. Acțiuni ilegale:

13.1 - SERVEREGENIUS.RO îşi rezervă dreptul de a suspenda serviciile clienților care abuzează de resursele alocate sau fac intervenții nepermise care contravin legislației în vigoare. Site-urile, emailurile sau fişierele care conțin viruşi sau alte inserări ce pot pune în pericol buna funcționare a serviciilor celorlalți clienți vor fi imediat șterse fără obligația de notificare prealabilă sau ulterioară.

13.2 - Nu acceptăm utilizarea materialelor și informațiilor cu caracter ilegal pe serverele noastre.

13.3 - Acțiunile ilegale, scanările de sisteme, phing-ul, spam-ul sau alte acțiiuni de natură a afecta alți utilizatori sau provideri vor fi imediat înregistrate, serviciile vor fi suspendate, iar deținătorii vor fi declarați la Oficiul Roman Antifraudă şi la Poliție.

14. Reguli ANTISPAM:

14.1 - SERVEREGENIUS.RO nu permite trimiterea a mai mult de 500 de emailuri pe zi tocmai pentru a preveni eventuale acțiuni de SPAM. Ne rezervăm dreptul să suspendăm sau chiar să închidem conturile care apelează la această metodă de promovare.

14.2 - Scripturile care trimit newslettere sau informări către utilizatori trebuie să fie conforme cu cerințele antispam în vigoare, respectiv să trimită grupuri mici de emailuri în unități de timp rezonabile. NU folosiți scripturi neverificate pentru email. Vă pot aduce numai neplăceri.

15. Politica de back-up:

15.1 - SERVEREGENIUS.RO nu își asumă răspunderea pentru ștergerea sau modificarea fișierelor găzduite pe infrastructura proprie. Clientul este singurul în măsură să își asigure integritatea datelor găzduite pe serverele SERVEREGENIUS.RO folosind propriile metode de back-up;

15.2 - SERVEREGENIUS.RO folosește proceduri interne de back-up care asigură posibilitatea restaurării fișierelor, bazelor de date și a conturilor de email de pe serverele destinate găzduirii conturilor de shared hosting, iar în cazul VPS-urilor conținutul integral al containerului de pe nodul fizic care îl găzduiește. Copiile back-up sunt efectuate zilnic, iar aceste backup-uri sunt utilizate strict de către SERVEREGENIUS.RO în cazul defecțiunilor serverelor proprii. Aceste backup-uri nu pot fi restaurate la cererea clientului dacă acesta invocă alte motive decât defecțiuni ale echipamentelor SERVEREGENIUS.RO.

15.3 - SERVEREGENIUS.RO își rezervă dreptul de a exclude acele conturi ale clienților (conturi de shared hosting sau VPS hosting) care prin dimensiunea acestora generează o încărcare foarte mare a infrastructurii de back-up a SERVEREGENIUS.RO, încărcare datorată conținutului mare de date găzduite pe contul unui client;

15.4 - SERVEREGENIUS.RO nu asigură back-up pentru serverele dedicate, servere colocate, servere de jocuri, servere Vmware și VDS existând însă posibilitatea oferirii suportului de stocare a backup-ului contra cost pentru clienții care își implementează propriile soluții de backup pe serverele dedicate sau cele colocate. În cazul serviciului de voce TeamSpeak3 oferim posibilitatea clientului de a-și face propriile back-up-uri prin funcția "Snapshot";

16. Atacuri de tip flood:

16.1 - Această politică se aplică tuturor serviciilor. Orice atac de tip flood Dos/DDoS (Denial of Service/Distributed Denial of Service) îndreptat spre serviciile dumneavoastră vor atrage automat și imediat fără nicio notificare prealabilă oprirea definitivă a serviciului atacat. Veți fi notificat ulterior asupra motivului pentru care am dezactivat serviciul. Această politică are rolul de a proteja clienții SERVEREGENIUS.RO care sunt afectați în momentul în care un terț pornește un atac de tip flood împotrivă serviciilor unui alt client SERVEREGENIUS.RO. Dacă atacul îndreptat asupra unui serviciu afectează doar respectivul client fără să producă efecte asupra altor clienți, ne rezervăm dreptul de a nu aplica politica de mai sus, însă în cazul în care și alți clienți sunt afectați de un eventual atac, nu există excepții de la aplicarea acestei reguli indiferent de natură serviciului găzduit la SERVEREGENIUS.RO.

În cazul dezactivării serviciilor, în măsură în care putem, fără a oferi totuși o garanție în acest sens, vă vom oferi asistentă la recuperarea datelor salvate pe serverele noastre în cazul în care acestea nu au fost salvate în prealabil prin proceduri de backup care cad în responsabilitatea clientului. Accesul public la serviciul respectiv nu va mai putea fi posibil după dezactivarea acestuia.

17. Penalități:

17.1 - În cazul nerespectării obligațiilor prevăzute la art.10.2., SERVEREGENIUS.RO acceptă și se obligă să acorde o reducere de 2% două (procente) din valoarea lunară a Serviciilor Hosting pentru fiecare zi în care acestea se situează sub limitele agreate;

17.2 - SERVEREGENIUS.RO este absolvit de plata oricăror penalități sau daune în cazul în care Serviciile Hosting se situează sub limitele contractate ca urmare a suspendării acestora (Art.6.9, Art.10.6.), a încetării furnizării Serviciilor Hosting (Art.8.3, Art.10.5, Art.18.3) sau din culpa CLIENTULUI;

17.3 - Perioadele de suspendare sau de încetare a furnizării Serviciilor Hosting în cazurile prezentate la Art. 17.2, nu vor creea în sarcina SERVEREGENIUS.RO vreo obligație de returnare a plăților aferente perioadelor în cauză;

17.4 - Plata penalităților prevăzute la Art. 17.1 va fi efectuată către CLIENT în termen de maxim 45 (patruzeci și cinci) de zile calendaristice de la constatarea de către ambele părți a neconformităților Serviciilor Hosting;

17.5 - În cazul suspendării Serviciilor Hosting furnizate CLIENTULUI ca urmare a neachitării datoriilor (Art. 10, Aliniat 6, Pct. 6), SERVEREGENIUS.RO își rezervă dreptul de a solicita o taxă de reconectare în cuantumul a 50% (cincizeci procente) din valoarea sumelor restante.

17.6 - SERVEREGENIUS.RO își rezervă dreptul să suspende serviciile în data scadentă sau de expirare fără o notificare prealabilă. Emiterea facturii cu 14 zile înainte de expirarea reprezintă notificarea de expirare.

18. Răspundere limitată

18.1 - Nu putem fi considerați responsabili pentru daune cauzate de indisponibilitatea temporară a serverelor noastre, oricare ar fi motivul care cauzează acest lucru. Această prevedere include și daunele rezultate din deteriorarea sau pierderea datelor. Clientul este de acord să garanteze și să ne considere nevinovați în legatură cu orice pretenții, daune, inclusiv fără a se limita la acestea, daunele cauzate terților, rezultate ca și consecință a utilizării serviciilor cauzatoare de daune clientului nostru. Utilizatorul declară că înțelege și acceptă că, în orice situație în care utilizatorul va solicita daune de orice fel Furnizorului, suma totală a daunelor solicitate de utilizator pentru orice motiv și care ar putea fi achitate de SERVEREGENIUS.RO , nu va putea depăsi în niciun mod și în niciun caz, suma totală a tarifelor (taxelor) achitate de către utilizator, SERVEREGENIUS.RO .

18.2 - SERVEREGENIUS.RO nu poate fi făcută responsabilită pentru integritatea și securitatea datelor aflate în administrarea clientului.

18.3 - SERVEREGENIUS.RO nu va răspunde pentru nici un fel de prejudiciu cauzat de către Beneficiar prin utilizarea Serviciului, în dauna Beneficiarului sau altor terți. Beneficiarul va acoperi integral orice cheltuieli ale SERVEREGENIUS.RO directe sau indirecte, datorate implicării Beneficiarului în activități ilegale (intenționat sau accidental, chiar în cazul în care Beneficiarul este ținta unor atacuri informatice).

18.4. - SERVEREGENIUS.RO nu este răspunzătoare pentru daune indirecte. SERVEREGENIUS.RO nu este răspunzătoare fără a se limită la:

18.4.1 - pierderi rezultate din întârzieri sau întreruperi ale accesului la internet;

18.4.2 - pierderi rezultate din netransmiterea integrală sau parțială a datelor;

18.4.3 - pierderi rezultate din erori, omisiuni, declarații incorecte despre oricare sau toate Serviciile furnizate în cadrul acestei înțelegeri;

18.4.4 - pierderi rezultate din operații de dezvoltare sau întrerupere a site-ului de web sau a serviciului de mail ale Clientului. Noi ne absolvim de orice răspundere de orice fel, expresă sau implicită. Nu garantăm că Serviciile vor atinge cerințele dumneavoastră, sau că Serviciul(iille) va(vor) fi neîntrerupt(e), în timp, sigur, sau lipsit de erori; de asemenea nu garantăm rezultatele ce pot fi obținute din utilizarea Serviciului(iilor) nostru(noastre) sau acuratețea și corectitudinea informațiilor obținute prin intermediul e-mail-ului sau că defectele din Serviciile software vor fi corectate. Înțelegeți și sunteți de acord că orice material și/sau date descărcate sau altfel obținute prin intermediul e-mail-ului este(sunt) făcut(e) pe propriul risc și veți fi în întregime responsabil pentru orice stricăciune cauzată calculatorului dumneavoastră sau pentru orice pierdere de date care rezultă din descărcarea unor asemenea materiale și/sau date. Nu facem nicio garanție privitoare la orice bunuri sau servicii cumpărate sau obținute prin serviciul de e-mail sau prin alte tranzacții făcute prin serviciul de e-mail. Niciun sfat sau informație, scrisă sau verbală, obținută de la personalul SERVEREGENIUS.RO prin serviciul de e-mail sau tickete din Zona de Client nu vor creea nicio garanție care nu este făcută expres în acest document.

19. Forța Majoră:

19.1 – Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, cu condiția ca cealaltă parte să fie informată în termen de 5 (cinci)zile calendaristice de la data la care un astfel de eveniment a apărut și face imposibilă îndeplinirea obligațiilor sale;

19.2 - În termen de 15 (cincisprezece) zile de la data anunțării apariției cazului de forță majoră, partea care îl invocă trebuie să aducă dovezi cu privire la datele de apariție și încetare ale cazului de forță majoră. Durata contractului se prelungește cu perioada în care un caz de forță majoră apare făcând imposibilă îndeplinirea obligațiilor de către părțile semnatare. În cazul în care un caz de forță majoră se prelungește pe o durata mai mare de 60 (șaizeci) de zile, părțile convin prin prezentul să renegocieze termenii acestuia sau să înceteze contractual;

19.3 - Un eveniment de forță majoră îl va constitui, incluzând dar fără a se limita la urmatoarele exemple cu condiția ca aceste exemple să nu fi fost provocate sau favorizate de neglijența vreuneia dintre părți:

19.3.1 - atacuri informatice de natură să limiteze furnizarea Serviciilor Hosting;

19.3.2 - întreruperi ale furnizarii Seriviciilor Hosting datorate furnizorilor de servicii;

19.3.3 - incendii;

19.3.4 - întreruperi prelungite în alimentarea cu energie electrică;

19.3.5 - calamităti naturale;

19.3.6 - modificări legislative și ale actelor normative;

19.3.7 – mișcări sociale;

19.3.8 - acte de terorism;

19.3.9 - stare de razboi.

20. Încetarea contractului:

20.1 - Prezentul contract încetează:

20.1.1 - în cazul în care oricare dintre părți este în incapacitate de plată sau au fost declanșate procedurile pentru declararea falimentului acesteia;

20.1.2 - la data expirării Periodei Inițiale în cazul în care una dintre părți a notificat intentia sa de încetare contractuală;

20.1.3 - la data expirării Perioadei Inițiale în cazul plasării de către CLIENT a unei noi Comenzi.

20.2 - Prezentul CONTRACT poate fi reziliat de către CLIENT, în cazul în care SERVEREGENIUS.RO nu furnizează Serviciile Hosting la parametri contractați si nu remediază problemele în decurs de maxim 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la primirea notificării scrise a CLIENTULUI, notificare ce descrie în detaliu defecțiunea apărută;

20.3 - Prezentul CONTRACT poate fi reziliat de către SERVEREGENIUS.RO:

20.3.1 - dacă CLIENTUL încalcă oricare din termenii contractuali și refuză remedierea problemelor în decurs de 5 (cinci) zile lucrătoare de la transmiterea notificării scrise din partea SERVEREGENIUS.RO , notificare ce descrie natura problemei încălcării termenilor contractuali;

20.3.2 - după 1 (una) zi lucrătoare în cazul în care SERVEREGENIUS.RO primește o a doua raportare privind încalcarea termenilor Politicii de Utilizare Acceptabilă a Serviciilor.

21. Dispoziții finale:

21.1 - Fiecare dintre prevederile prezentului contract este independentă, în consecință, dacă orice astfel de prevedere este sau devine nulă sau nu poate fi pusă în executare în orice privință potrivit legii, aceasta nu va afecta valabilitatea sau punerea în executare a celorlalte prevederi ale contractului, iar părțile vor depune toate eforturile rezonabile pentru a negocia cu bună-credință în vederea înlocuirii acesteia cu una sau mai multe prevederi satisfacatoare pentru orice autoritate competentă în materie, dar care să difere cât mai puțin posibil de prevederea înlocuită;

21.2 - Litigiile care se vor naște din prezentul contract sau în legatură cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desființarea lui vor fi soluționate pe cale amiabilă;

21.3 - Dacă părțile nu vor ajunge la o întelegere amiabilă, atunci litigiile vor fi înaintate spre soluționare instanțelor judecătorești ale sediului SERVEREGENIUS.RO .

Prima pagina